Eurovent minősítés

Az EUROVENT minősítés szerepe az energiahatékony levegőszűrésben

Az EUROVENT védjegy megjelenése a szűréstechnikában jelentős előrelépés a termékek egyértelmű összehasonlíthatóságában. A magas minőség és az összehasonlíthatóság a WELL épületekben kiemelten fontos, ezért bemutatjuk ennek a minősítésnek az előnyeit.

Az EUROVENT az európai légkondicionáló gyártók szövetsége, célja a gyártókkal együtt kidolgozott tanúsítási folyamatokon keresztül a tisztességes versenykörnyezet megteremtésének elősegítése.

Az EUROVENT akkreditáció garanciát jelent arra, hogy:

 • a szűrővel együtt szállított összes dokumentum megfelel az érvényben lévő európai szabványoknak,
 • a légszűrőket független laboratóriumok tesztelték,
 • a vásárolt szűrők megfelelnek a katalógusban feltüntetett jellemzőknek és energetikai besorolásnak.

EUROVENT a levegőminőség vonatkozásában

A levegőszűrők tesztelésére és osztályozására az egész világon alkalmazott követelmény az EN ISO 16890-1:2016 szabvány, amely helyettesíti a Magyarországon megszokásból még mindig használt, de érvénytelen EN779:2012 szabványt (G2-F9 besorolás). A régi és új jelölések egymásnak nem feleltethetőek meg egyértelműen, mert más vizsgálat alapján történik a besorolásuk.

Az új szabvány az EN779 szabványhoz viszonyítva számos javítást kínál:

 • egyetlen globális nemzetközi szabvány
 • a szűrők teljesítményét a 0,3-10 mikronig terjedő részecskeméret spektrumban vizsgálja
 • az osztályozások a PM1, PM2.5, PM10 eredményéhez kapcsolódnak
 • a szűrők az alkalmazás igényei szerint konkrét teljesítményük alapján választhatók ki
 • a szabványnak való megfelelőség alapfeltétele az EUROVENT minősítésnek, illetve kiemelt szerepet játszik a BREEM, LEED és WELL minősítések megszerzésekor

A jelenleg érvényben lévő EN ISO 16890-1:2016 szabvány szerint a légtechnikai szűrőket leválasztási fokozatuk szerint ISO ePM1, ISO ePM2.5 és ISO ePM10 csoportokba soroljuk. A durva előszűrők ISO COARSE megjelölést kapnak (ilyen a régi G2-G4 fokozatok), melyek kedvezőtlen tulajdonságaik miatt nem részei az EUROVENT által kidolgozott minősítési és energetikai rendszernek sem.

A szabványi háttér ismeretében szükséges megismerni a levegőminőség emberi szervezetre gyakorolt hatásait. A szennyező részecskék 75%-a emberi tevékenység eredménye és csak 25%, ami természetes eredetű. Minél finomabbak a részecskék, annál veszélyesebbek. A lenti ábra jól szemlélteti, hogy a szennyeződések legnagyobb részét az emberi hajszálnál kisebb részecskék jelentik.

levegőben lebegő részecskék hatása az emberi szervezetre

EUROVENT az energetika vonatkozásában

Az akkreditált laborban végzett vizsgálatok alapján az EUROVENT által kifejlesztett energiacímke egyértelmű és megbízható információt biztosít egy termék energiahatékonyságának gyors azonosítására. A skála a legkedvezőtlenebb „E” osztálytól, a legmagasabb „A+” besorolásig terjed.

Az energiafogyasztás kiszámításához a következő képletet használjuk:

 

W = (Qv*Δp*t) / (h*1000) 

 • W = éves energiafogyasztás (kWh/év)
 • Qv = térfogatáram (m³/s)
 • Δp = átlagos nyomásesés (Pa)
 • t = éves üzemidő (óra)
 • h= ventilátor hatásfoka (%)

Az EUROVENT több állandót használ ezen a képleten belül. A térfogatáramot 0,944 m³/s-nak (3400 m3/h), az éves üzemidőt 6000 órának és a ventilátor hatásfokot 50%-nak veszi alapul. Az egyetlen változó az átlagos nyomásesés, azaz a szűrő kezdeti és az életciklus végi végellenállásának átlaga.

Egy átlagos irodaépület teljes energia költségének 50%-a a lég- és klímatechnikai rendszerekhez, és ennek 30%-a közvetlenül a légtechnikai szűrőkhöz köthető. Az EUROVENT energia címkével ellátott termékek esetén egyértelműen kimutatható az éves energiamegtakarítás mértéke, jól szemlélteti ezt az alábbi táblázat.

 

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a megtakarításokról, az energetikai jellemzőkön túl a szűrők beszerzési értékét és a kapcsolódó költségeket is figyelembe kell venni. Minőségi szűrő választása esetén magasabb bekerülési értékkel számolhatunk, azonban a kisebb kezdeti ellenállásnak és nagyobb portároló kapacitásának köszönhetően az élettartalma hosszabb lesz, ezáltal a csereciklus kitolódik, és a beépítés, valamint hulladék elszállítás fajlagos költsége jelentősen csökken.

Ahhoz, hogy a fenti változók hatását megfelelően tudjuk mérlegelni, szükséges elvégezni az élet ciklus kalkulációt (LCC-Life Cycle Calculation). Az innovatív és minőségi szűrőket fejlesztő gyártók rendelkeznek a saját termékeiket tartalmazó szoftverrel. Ez segít bennünket a megfelelő szűrő kiválasztásában, a különböző termékek és szűrési fokozatok közti különbségek kimutatásában. 

A fenntarthatóság, az energiahatékony üzemeltetés, illetve a jó minőségű, tiszta beltéri levegő alapfeltétele a modern munkahelyi környezetnek, és kiemelt szerepet játszik az épület WELL minősítésének megszerzése, fenntartása során. 

A cikket Csipszer Zoltán és Vörös Ádám készítette az Ecovent System Kft. (HuGBC tag) képviseletében.

A WELL Munkacsoport megjegyzése:

A WELL Building Standardban külön fejezet foglalkozik a levegőszűrőkkel, mely elérhető itt. https://v2.wellcertified.com/en/wellv2/air/feature/12

Az épületekben alkalmazott levegőszűrőket a WELL Health-Safety Rating is vizsgálja. https://www.wellcertified.com/health-safety/

A képek forrása: AFPRO Filters

További cikkek