Tiszta vizet a csapból!

Tiszta vizet a csapból!

„A túléléshez vízre van szükségünk. A kiteljesedéshez jó minőségű ivóvizet kell fogyasztanunk.”* Az április 30-i WELL Kanapé webinárium vízkémiai ajánlásai.

A koronavírus járvány miatti karantén időszakban számos olyan munkahely és középület áll üresen vagy félig üresen, amit tervezői folyamatos használatra terveztek. A HuGBC WELL munkacsoportja felismerte, hogy ezek az épületek újranyitásukkor veszélyt jelenthetnek a bennük dolgozó és élő emberek számára. A HuGBC ezért webinarium sorozatot indított a kockázatok feltérképezésére és csökkentésére. A második előadás a hálózati ivóvízben rejlő kockázatokat járta körül vízkémiai és épületgépészeti oldalról. Mit tehet az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője, hogy a csapból egészséges víz folyjon?

WELL Standard a jó vízminőségért

Az előadás bevezető részében Kurucz Regina WELL munkacsoport vezető bemutatta, hogy a WELL Building Standard számos fejezetben foglalkozik a víz és az emberi egészség kapcsolatával, például nedvességre érzékeny építőanyagok tárolása, legionella terv készítés, megfelelő kézmosási feltételek, vízminőség monitoring, vízszűrés, munkatársak vízivásra ösztönzése. Az előadás további részében ezek közül csak az egészséges ivóvízzel foglalkoztunk.

A WELL standard két alapvető jellemzője, hogy a minősítés megszerzésekor a víz minőségét független minősítő szervezet értékeli és az üzemelés alatt is monitorozni kell a vízminőséget. A standard számos biológiai és kémiai szennyező kötelező éves mérését írja elő. Ezen felül opcionálisan negyedéves vízminőségi teszttel további pontok szerezhetők.

Komfortelméleti kutatások szerint már 2%-os dehidratáltság esetén csökken a munkavégzés pontossága és gyorsasága. Szervezetünk minden sejtjének és szervének létfontosságú a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása. A magyarországi ivóvíz a feladóhelyen ellenőrzött és kiváló minőségű, de a csőhálózatban tett útja során biológiai és kémiai szennyezők ronthatják a minőségét. A jó vízminőséghez szükséges a vízhálózat folyamatos használata, amivel elkerülhető a pangó szakaszok kialakulása.

Üzemszünet miatti kockázatok a vízhálózatban

Nógrádi Péter, okl. épületgépész tervező, a Hanoplan Kft. ügyvezetője is kockázatosnak találja a munkahelyek és szálláshelyek üzemszünete miatt lecsökkent vízhasználatot. A magyar jogszabályi előírások ismertetésén túl javasolta a németországi gyakorlat megismerését, mit a Német Gáz- és Víz Szövetség dolgozott ki.

Az ivóvíz hálózatokban probléma az elektrokémiai korrózió. Nem csak az ólom vízvezeték csövek szennyezhetik a vizet, hanem kioldódás lép fel a meglévő ólom/acél csövek rézcsővel kombinálásakor is. A műanyag csövek a ftalátok és egyéb habosító anyagok kioldódása miatt szintén nem jelentenek biztonságos megoldást. A csöveken belüli vízkő kiválás porózus szerkezete miatt bakteriológiai és virológiai kockázatot hordoz, ami ráadásul fertőtlenítő szerekkel sem orvosolható megbízhatóan. Vízkőképződés ellen megoldás lehet a vízlágyító alkalmazása, ez a megoldás viszont nem ajánlható ivóvíz rendszerekbe a lágyítóból kioldódó mikroműanyagok biológiai és íz rontó hatása miatt. A csőhálózat belsején biofilm réteg is képződhet, amiben számos kórokozó megtelepedhet és bekötővezetékek nagyobb átmérőjű csőszakaszok estén ezek ellen nem hatásos az általános átfolyatás sem, hiszen a víz nagyobb sebességű áramlása csak a cső középtengelyében valósul meg.

Legionella baktérium a vízhálózatban is lehet

A legionella fertőzés kockázat közismert fogalom a légkondicionáló és légkezelő berendezések használata kapcsán. A legionella baktérium a koronavírushoz hasonlóan belélegezve tüdőgyulladást okoz. Kevésbé ismert, hogy legionella fertőzés léphet fel a vízhálózat azon részein is, ahol vizet porlasztunk, például a vízköves zuhanyfejekben, aerátorokban, perlátorokban. A WELL Building Standard javasolja legionella team szervezését és legionella terv kidolgozását. A legionella fertőzés kockázata csökkenthető a kockázatos források csökkentésével, rendszeres, heti 70 C feletti termikus fertőtlenítéssel, cirkulációs rendszerekben zsákok elkerülésével, HMV rendszerekben körvezetékek alkalmazásával.

Régi épületekben a részletekre kell figyelni

Régi épületek vízvezetékei gyakran nem felelnek meg a mai előírásoknak. Sokat tehetünk a minőség javítása érdekében, ha a HMV hálózatokba vízlágyítót építenek be, az elhalt vezetékeket levágják és megszűntetik a vízzsákokat. Ahol lehetséges körvezetékeket kell kiépíteni, a HMV vezetéket cirkulációval kell ellátni és rendszeresen termikusan fertőtleníteni szükséges.

A járványügyi helyzet miatt különösen érdekes, hogy mi a teendő az épületek újranyitásakor. Figyelembe kell venni, hogy a karantén alatt milyen mértékben használták a vízhálózatot. Ha 3 naponta történt vízvételezés, akkor nagy valószínűséggel nem következett be vízminőség romlás. Az épületekben javasolt a rendszeres, heti átöblítés, amit a vízhálózat térfogatának megbecsülése alapján kell elvégezni olyan mértékben, hogy a teljes térfogat átöblítésre kerüljön. Ehhez egyszerre meg kell nyitni minden vízvételi pontot. A HMV rendszer cirkulációját és heti termikus fertőtlenítéséről se feledkezzünk meg. Ha biztosra akarunk menni, akkor újranyitás előtt végeztessünk bakteriológiai és ólom tesztet. A teszteredmény ismeretében fertőtlenítésre (pl. klór-dioxiddal) vagy vízszűrésre lehet szükség. A megfelelő vízminőség biztosítása a vízóra után a tulajdonos és nem a bérlő vagy a felhasználó felelőssége.

A webinarium résztvevőit megkérdeztük arról, hogy milyen beavatkozást vár el az üzemeltetőtől a koronavírus járvány utáni újranyitáskor.

A válaszadók több mint fele (54%) szerint az üzemeltető tesztelje az ivóvíz minőségét és a vizsgálati jegyzőkönyvet függessze ki látható helyre vagy tegye elérhető online felületen vagy az épület közösségi felületén. Ha szükséges fertőtlenítsen és szűrjön. Ezt a megoldást a webinarium előadói is jó megoldásnak tartották. A válaszadók ötöde szerint elegendő, ha az üzemeltető kifolyatja a pangó vizet, ami egy rövidebb, 3-7 napos üzemszünet esetén elegendő is lehet. 17% viszont azt várja el, hogy az üzemeltető járjon el úgy, mint egy új épület megnyitásakor.


A vízköves csővezeték egészségügyi kockázatot jelent

Új épületben is fontos az anyaghasználat

Az Európai Unió északi országaiban már csak rozsdamentes acél használható ivóvíz vezetékekben. Ez előbb utóbb bevezetésre kerül Magyarországon is, hiszen a koronavírus járvány rávilágít az épületek ilyen irányú sérülékenységére is. Gondos tervezéssel, a víztérfogat minimalizálásával, automata vízöblítéssel, végponti vízkontroll állomásokkal, minimális tárolókapacitású (3 literes) cirkulációs HMV rendszerekkel és hidraulikai szabályzókkal csökkenthetők az új épületek vízkémiai kockázatai. Új épületek esetén alapfeltétel a központi mechanikai vízszűrő beépítése.

Magyarországi előírások

Vízközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény

201/2001 (X.25.) Kormányrendelet (Európa Tanács 98/83/EK irányelv)

MSZ 04-132-1991 Épületek vízellátása (1992)

MSZ EN 805 Épületen kívül lévő  vízellátó rendszerek

MSZ EN 806 1-5 Épületeken belüli, emberi fogy. Szánt vizet szállító vezetékek követelményei ( 1-2003, 2-2005, 3-2006, 4-2010, 5-2010)

MSZ EN 1717 Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben

ÁNTSZ módszertani levél 2017/2 (Legionella)

Összefoglalás

A járvány miatt részben vagy egészben üresen álló épületek vízhálózatának újranyitása előtt ajánlott:

  1. Azonosítsa a vízhálózat kockázatait
  2. Dolgozzon ki eljárási rendet az újranyitásra
  3. Tesztelje a vízminőséget
  4. Szükség esetén fertőtlenítsen
  5. Gondoskodjon a megfelelő helyi vízszűrésről

Az optimális helyi ivóvíz szűrési lehetőségekről a csatolt pdf-ben olvashatnak.

További ajánlások

A HuGBC WELL Munkacsoportja ajánlást fogalmazott meg 8+1 területre, melyek közül a vízminőség rendszeres ellenőrzése a 3. helyen szerepel fontossági sorrendben. Az ajánlás itt található.

Az optimális helyi ivóvíz szűrési lehetőségekről egy következő cikkben írunk.

Szerző: Kurucz Regina WELL AP, WELL Faculty tanácsadó

*Forrás: https://v2.wellcertified.com/v/en/overview 

Letölthető dokumentumok:

További cikkek