fenntartható fejlődési célok

Hogyan támogathatóak az ENSZ fenntartható fejlődési céljai a WELL segítségével?

Az emberi egészség elválaszthatatlanul kapcsolódik mind bolygónk egészségéhez, mind a mindennapi életet támogató társadalmi-gazdasági intézményekhez. Mit is jelent ez?

Az emberi egészséget támogató stratégiáknak kéz a kézben kell járniuk az oktatást javító, az egyenlőtlenséget csökkentő, a gazdasági növekedést elősegítő, ugyanakkor a környezetünket védő intézkedésekkel. A vállalkozásoknak, a kormányoknak és a polgároknak is a társadalom felelős tagjaiként kell viselkedniük, hogy innovációk és együttműködés révén megoldják a társadalmi kihívásokat.

A WELL Building Standard (WELL) egy integrált stratégiai keretet kínál, amely amellett, hogy támogatja az épülethasználók egészségét, lehetővé teszi a szélesebb közösség és a környezet tiszteletben tartását és megóvását is.

Az ENSZ fenntartható fejlődési célokat a vállalatok széles körben használják ESG stratégiájuk kialakításakor. „Az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljait 2000-ben fogadták el a tagállamok. Ez a világszintű célrendszer elsősorban a fejlődő országok problémáira, ezen belül is a társadalmi problémákra koncentrált. Ennek egy igazított változata a 2015-ben elfogadott Agenda 2030 határozat. A dokumentumban megfogalmazott 17 fenntartható fejlődési célhoz (Sustainable Development Goals – SDGs) 169 alcélt társítottak, amihez a mai állás szerint 231 indikátort rendeltek, hogy ezek mutassák az egyes országok, illetve a világ közeledését a meghatározott célokhoz. Az indikátorok fejlesztésében 2020-ban érkezett el oda az ENSZ, hogy már minden mutatónak van kidolgozott módszertana. Az Agenda 2030 nem kötelező érvényű ajánlás, ebből következően az országok, országcsoportok a célok teljesülését más, a saját országukat, régiójukat jobban leíró, relevánsabb mérőszámokkal is mérhetik. Általános probléma az SDG-indikátorokkal, hogy jelentős részük – érthető módon – továbbra is a fejlődő országok súlyos problémáira fókuszál. Ugyanakkor szükség van a fejlett országok jelentős előrelépésére is ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés megvalósulhasson.”1

fenntartható fejlődési célok

Az ESG minősítés, tehát a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) szempontú értékelés elősegíti a befektetők tájékoztatását beruházásokról és a társaságok egymás közötti rangsorolására is alkalmazható. Annak ellenére, hogy a társaságok értékelése még nem egységes módszertan szerint történik, az ENSZ fenntartható fejlődési céljai szerinti értékelés már a vállalatok jelentős részénél elérhető, amelyhez a WELL minősítés pontjainak megfeleltetése jelentős könnyebbséget jelent az értékelt vállaltok részére.

A zöld épületminősítéseket és a WELL minősítést is általában az irodaházak fejlesztői a bázisépületekre (core&shell vagy core) szerzik meg, azaz, a fő gépészeti kiszolgáló rendszerek és az építészeti kialakítás megfelel a fenntarthatósági vagy WELL kritériumoknak. Azonban a WELL minősítés esetén a fenntartható építészet mellett ez olyan szolgálatatások kialakítását is magába foglalja, amelyeket a bérlőként az épületet használó szervezetek is igénybe vehetnek, azokból a saját szervezeti működésükre vonatkozóan is profitálhatnak, ESG értékelésük során figyelembe vehetik.

Mi a jelenlegi gyakorlat a multinacionális vállalatok esetén?

Sok multinacionális szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan ingatlanokban alakítja ki az irodáit, ahol az épület valamilyen zöld vagy egészséges épületminősítéssel rendelkezik. Ennek az az oka, hogy a cégek bérlőként nem akarják, hogy az általuk használt ingatlan bármilyen módon negatívan befolyásolja saját ESG-teljesítményüket. Bár előfordulhat, hogy a minősítés az alapépületre vonatkozik, azonban a bérlő is élvezheti a minősítés okán az előnyöket. Például a bérlő számos, a WELL minősítéssel rendelkező épület tanúsítása miatt nyújtott kényelmi szolgáltatást élvezhet: a baba-mama szobák, amelyekhez a bérlők hozzáférhetnek, a hulladékkezelési eljárások, a vészhelyzeti felkészültségi programok, a homlokzati kialakításból adódó természetes fény szintje, a gépészeti rendszer hatékonysága és a magasabb szintű friss levegő ellátás, a közös fitness szolgáltatások stb. Emellett fontos szempont, hogy a tanúsított alapépület megkönnyíti az egyes bérlők számára a belső terek minősítését, amely mind időben mind költségben jelentős előnyt jelent.

 

Hogyan veheti figyelembe egy vállalat a WELL minősítést a társaság ESG értékelése során?

A társaság ESG alapállapotának vizsgálata során az SDG (fenntartható fejlődési célok) szerinti értékelés megtörténik. A célok egyenként megfeleltethetőek egyes WELL pontoknak, amelyek egy része a kötelezően teljesítendő, másik része szabadon választott lehetőségek közül kerül ki. Tehát az adott épület vagy szervezet át kell, hogy tekintse, hogy teljesíti-e az adott célt a WELL minősítés keretében.

Ehhez a WELL standard egy nagyon jól használható online támogató oldalt fejlesztett ki, amely itt érhető el.

Szerző: Kovács Emese

Hogyan segíti a WELL minősítési rendszer a fenntartható fejlődési célok elérését? 
Korábbi cikkünk ebben a témában itt olvasható.

További cikkek